บทเรียนออนไลน์ นศท. ชั้นปีที่ 4 (ชาย)
image
วิชาเหล่าทหารราบ
โดย ร.7 พัน.1
วันจันทร์ ที่ 1 พ.ย.64

image
วิชาเหล่าทหารปืนใหญ่
โดย ป.พัน 7
วันอังคาร ที่ 2 พ.ย.64

image
วิชาเหล่าทหารปืนใหญ่
โดย ป.พัน 7
วันพุธ ที่ 3 พ.ย.64

image
วิชาเหล่าทหารปืนใหญ่
โดย ป.พัน 7
วันพฤหัส ที่ 4 พ.ย.64

image
วิชาผู้นำ
โดย ร.ท.สิทธิชัย จันทร์เลิศ
จำนวน 8 ชั่วโมง
วันศุกร์ ที่ 5 พ.ย.64

image
โดย ร.ท.สวัสดิ์
จำนวน 8 ชั่วโมง
วิชากฏหมายชวนรู้
โดย ร.ท.ปรีดี
วันจันทร์ ที่ 8 พ.ย.64

image
จำนวน 4 ชม.
 
วิชาอุดมการณ์ของชาติไทย
โดย พ.ท.ประพันธ์ มณีวรรณ์
จำนวน 4 ชม
วันอังคาร ที่ 9 พ.ย.64

image
วิชาศาสตร์พระราชา
โดย พ.ต.ญ.ณัฐญานัญ
จำนวน 8 ชั่วโมง
วันพุธ 10 พ.ย.64

image
วิชาหน่วยทหารขนาดเล็ก
โดย ร.ท.ธีรธร
จำนวน 8 ชั่วโมง
วันพฤหัสบดี 11 พ.ย.64

image
วิชาเหล่าทหารราบ
โดย ร.ท.สวัสดิ์
จำนวน 8 ชั่วโมง
วันศุกร์ ที่ 12 พ.ย.64

image
วิชาเหล่าทหารราบ
โดย ร.อ.วีระโชติ
จำนวน 8 ชั่วโมง
วันจันทร์ ที่ 15 พ.ย.64
image
วิชา จิตอาสา 
โดยร.ท.อนุศิษฐ์
จำนวน 4 ชั่วโมง
วันอังคาร ที่ 16 พ.ย.64

สอบภาควิชาการ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 ชาย
แบ่งออกเป็น 2 เหล่า คือ เหล่าราบ และเหล่าปืนใหญ่
โดยมีระยะเวลาในการสอบ ภายในวันที่ 27 - 28 พ.ย.64 (ปิดระบบ 28 พ.ย. 64 18.00 น.)


นศท.ชั้นปี 4 ชาย เหล่าราบ
(หมดเวลาการทำข้อสอบ)
นศท.ชั้นปีที่ 4 ชาย เหล่าปืนใหญ่
(หมดเวลาการทำข้อสอบ)
Powered by MakeWebEasy.com