ประกาสผลสอบ รอบ 2
image

 สถานศึกษา
1.รร.ขุนยวมวิทยาชาย-
2.รร.เฉลิมรัชวิทยาคมชาย-
3.รร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ชาย-
4.รร.ปายวิทยาคารชาย-
5.รร.แม่สะเรียงบริพัตรศึกษาชาย-
6.รร.ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนชาย-
7.รร.ห้องสอนศึกษาชาย-
8.ว.การอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนชาย-
Powered by MakeWebEasy.com