บทเรียนออนไลน์ นศท. ชั้นปีที่ 4 (หญิง)
image
วิชาผู้นำ
โดย ร.ท.สิทธิชัย  จันทร์เลิศ
จำนวน 8 ชั่วโมง
วันจันทร์ 1 พ.ย.64

image
วิชาระเบียบการนำหน่วย
โดย ร.ท.สิทธิชัย  จันทร์เลิศ
จำนวน 4 ชั่วโมง
วิชากฏหมายชวนรู้
โดย ร.ท.ปรีดี  วังจินา
จำนวน 4 ชั่วโมง
วันอังคาร 2 พ.ย.64

image
วิชาอุดมการณ์ของชาติไทย
โดย พ.ท.ประพันธ์  มณีวรรณ์
จำนวน 4 ชั่วโมง
 
วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โดย ร.ท.อนุศิษฐ์  กัปกัลป์
วันพุธ ที่ 3 พ.ย.64

image
วิชาวิชาศาสตร์พระราชา
โดย พ.ต.ญ.ณัฐญานัญ  ภู่รัตน์
จำนวน 8 ชั่วโมง
วันพฤหัส 4 พ.ย. 64

image
วิชาปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
โดย ร.พ.ค่ายกาวิละ
วันศุกร์ 5 พ.ย.64 

image
วิชาปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
โดย ร.พ.ค่ายกาวิละ
วันจันทร์ 8 พ.ย.64

image
วิชาหน่วยทหารขนาดเล็ก
โดย ร.อ.ธีรธร  แดงเรือง
จำนวน 8 ชั่วโมง
วัน อังคาร 9 พ.ย.64

image
วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ
โดย ร.อ.รังสรรค์  ปัดลี
จำนวน 4 ชั่วโมง
วิชาสงครามเคมี  ชีวะ  รังสี  นิวเคลียร์
โดย จ.ส.อ.ประจักษ์  ปั้นสุด
จำนวน 4 ชั่วโมง
วัน พุธ 10 พ.ย.64

สอบภาควิชาการ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 หญิง
โดยมีระยะเวลาในการสอบ สามารถทำได้ตั้งแต่ 27 - 28 พ.ย. 64 (ปิดระบบ 28 พ.ย. 64 18.00 น.)
หมดเวลาการทำข้อสอบครับ
image
Powered by MakeWebEasy.com