บทเรียนออนไลน์ นศท. ชั้นปีที่ 2

*** สามารถเข้าเรียนชดเชยได้ทุกห้องเรียน ***
โดย พ.ต.ญ.ณัฐญานัญ ภู่รัตน์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ส.ค. 64
 วิชาสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
 โดย พ.ต.ญ.ณัฐญานัญ  ภู่รัตน์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ส.ค. 64
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดย ร.อ.ณรพล ปัญญา
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 64
วิชาผู้นำ
โดย ร.ท.สิทธิชัย จันทร์เลิศ
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 ก.ย. 64
วิชาการติดต่อสื่อสาร
โดย ร.อ.อนัน  คำก่ำ
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 ก.ย. 64
วิชาการอ่านแผนที่
และการใช้เข็มทิศ
โดย พ.ต.ประจวบ กันแก้ว
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ก.ย. 64
วิชาการข่าวเบื้องต้น
โดย ร.อ.ณรพล ปัญญา
จำนวน 2 ชั่วโมง 
วิชาแบบธรรมเนียมทหาร
โดย ร.ท.สิทธิชัย จันทร์เลิศ
จำนวน 2 ชั่วโมง 
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64
วิชาศาสนากับการดำรงชีวิต
โดย สถาบันพลังจิตตานุภาพ
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ต.ค. 64
วิชาคุณลักษณะการรบโดยทั่วไป
โดย ร.ท.พิเชษฐ์  อินต๊ะแสน
จำนวน 2 ชั่วโมง
วิชาปลย. ๑๑  และ ปลย.เอ็ม.๑๖
โดย ร.ต.พงศกร  เสนาวนา
จำนวน 2 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ต.ค. 64
วิชาบุคคลทำการรบในเวลากลางวัน
โดย ร.อ.วีระโชติ  เกิดโต
จำนวน 2 ชั่วโมง
วิชาบุคคลทำการรบในเวลากลางคืน
โดย ร.อ.วีระโชติ  เกิดโต
จำนวน 2 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ต.ค. 64
วิชารูปขบวนทำการรบ
โดย ร.ท.พิเชษฐ์  อินต๊ะแสน
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ต.ค. 64
วิชาป้อมสนาม
โดย ร.ท.พิเชษฐ์  อินต๊ะแสน
จำนวน 2 ชั่วโมง
วิชาคุณลักษณะการรบโดยทั่วไป
โดย ร.ท.พิเชษฐ์  อินต๊ะแสน
จำนวน 2 ชั่วโมง
 ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พ.ย. 64
วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
โดยจ.ส.ท.สุรเชษฐ์  ทะนะวงค์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พ.ย. 64
วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน
โดยจ.ส.ท.สุรเชษฐ์  ทะนะวงค์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พ.ย. 64
วิชาพลเมืองดีวิถีประชิปไตย
โดย ร.ท.อนุศิษฐ์ กัปกัลป์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พ.ย. 64
โดย ปภ.ชม.
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64
Powered by MakeWebEasy.com