บทเรียนออนไลน์ นศท. ชั้นปีที่ 1 
 
สำหรับช่วงเวลาในการเรียนออนไลน์จะเปิด
ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์
(เปิด 08.00 น.ของวันจันทร์ -  ปิด 23.59 น.ของวันเสาร์)
เป็นจำนวน 2 สัปดาห์ ห้วงตั้งแต่วันที่ 7 - 18 ก.พ. 65
image
โดย ร.ท.สิทธิชัย จันทร์เลิศ
จำนวน 4 ชั่วโมง

วิชาผู้นำ
โดย ร.ท.สวัสดิ์  โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง

image
โดย ร.อ.หญิง ชุลีภรณ์  มั่นศุข
จำนวน 8 ชั่วโมง

image
โดย พ.ต.สุระศักดิ์ ศรีสุวรรณ
จำนวน 8 ชั่วโมง

image
วิชาการปฐมพยาบาล
และเวชกรรมป้องกัน 
โดย จ.ส.ท.สุรเชษฐ์  ทะนะวงศ์
จำนวน 4 ชั่วโมง
 
วิชาศาสนากับการดำรงชีวิต
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
โดย ร.ท.อนุศืษฐ์ กับกัลป์
จำนวน 4 ชั่วโมง
โดย ปภ.ชม.
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง

วิชา การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า (บ่าย)
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชา การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง

วิชา การฝึกบุคคลท่าอาวุธ
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง

image
วิชา การฝึกบุคคลท่าอาวุธ (เช้า) 
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 8 ชั่วโมง


วิชา การฝึกบุคคลท่าอาวุธ (บ่าย)
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 8 ชั่วโมงimage
วิชา การฝึกบุคคลท่าอาวุธ
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง

วิชา การฝึกแถวชิด
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง

image
โดย ร.ท.สวัสดิ์  โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง
Powered by MakeWebEasy.com