…..ประกาศ…..
"ONE STOP SERVICE"
...คลิ๊กเดียวจบ...ครบทุกการสอบ
https://t.co/MGoqDIVXKR

กองทัพบก : เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลากรเข้าทำงานใน "กองทัพบก" ประจำปี 2564 จำนวน 3,080 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 เป็นต้นไป....
#ระบบสมัครสอบออนไลน์กองทัพบก
 
image
คลิปวิดีโอกิจกรรมต่างๆ ของ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33
กองทัพบก เปิดรับสมัคร "ทหาร" 3,080 อัตรา l ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.33
“ เรา…ขอเป็นส่วนเล็กๆ ที่ได้ทำเพื่อคนรอบข้าง” 

ศูนย์การฝึกฯ เติมกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤต
ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศฝ.นศท. มทบ.33 ร่วมรณรงค์ไฟป่า-หมอกควัน อ. ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เติมใจ สู้ภัย โควิด
เชิญชวน นศท. สมัครเป็น นศท.จิตอาสาพระราชทาน
image
"สามัคคี คือการเห็น แก่บ้านเมืองและช่วยกันทุก วิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวม เพราะประโยชน์ส่วนรวม นั้น คือความมั่นคงของบ้านเมือง"
 
พระราชดำรัส พระราชทานในพิธีพระราชทาน ธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น
 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙
image

พ.อ.สุทธิพงศ์ งาเวียง

ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33

image
รู้หน้าที่ มีน้ำใจ 

รักสามัคคี ร่วมพัฒนา
Powered by MakeWebEasy.com